Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Επιχειρησιακή Διοίκηση
ΠΔΕ 352
10
Η θεματική ενότητα εξετάζει την παραγωγικότητα και τον ανταγωνισμό, την επιλογή διαδικασιών παραγωγής, το σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, το σχεδιασμός παραγωγικών μονάδων, τη διαχείριση και έλεγχο αποθεμάτων καθώς και το γενικό προγραμματισμό παραγωγής. Επίσης, εξετάζονται σύγχρονα θέματα στην επιχειρησιακή διοίκηση όπως: συντονισμός των οργανωτικών λειτουργιών, βελτίωση της ποιότητα και θέματα στη διεθνή παραγωγή.

Προαπαιτούμενα PDE253
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31