Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΠΔΕ 351
10

Η θεματική ενότητα καλύπτει τις εφαρμογές της καθαρής παρούσας αξίας (ΝΡV) στον προϋπολογισμό κεφαλαιουχικών επενδύσεων, διαχείριση χαρτοφυλακίου, κόστος κεφαλαίου, αντιστάθμιση κινδύνου-απόδοσης, αποτελεσματικότητα αγοράς, πολιτική δανειοδότησης, πολιτική μερισμάτων, αριστοποίηση κεφαλαιουχικής δομής, και βασικές μεθόδους αποτίμησης αξιόγραφων.

Προαπαιτούμενα PDE251
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31