Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών
ΠΔΕ 303
10
Η θεματική ενότητα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και εξετάζει τις δραστηριότητες και διοικητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών. Καλύπτονται διάφορα θέματα όπως η αναγνώριση και η επαφή με τον πελάτη, η εκλογή κατάλληλης τοποθεσίας για την εγκατάσταση της υπηρεσίας, διοίκηση συστημάτων αναμονής, ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών πόρων, και η διοίκηση προσφοράς και ζήτησης.  Ιδιαίτερη  έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και εκτέλεση του συστήματος παράδοσης υπηρεσίας, καθώς και σε νέες μεθόδους αξιολόγησης υπηρεσιών οι οποίες πρόσφατα έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στην αξιολόγηση διαφόρων οργανισμών παροχής υπηρεσιών.

Προαπαιτούμενα: PDE101
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31