Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
ΠΔΕ 302
10
Γενικός σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, πρόσληψη προσωπικού, επιλογή και τοποθέτηση προσωπικού, ανάλυση εργασίας, αξιολόγηση απόδοσης στην εργασία, εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, σύστημα απολαβών, ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας, ποιότητα συνθηκών εργασίας και παραγωγικότητα,  συνδικαλισμός και εργασιακές σχέσεις.

Προαπαιτούμενα: PDE252
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31