Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
ΠΔΕ 253
10
Η θεματική ενότητα καλύπτει τη βασική εισαγωγή σε μεθόδους και τεχνικές της διοικητικής επιστήμης. Οι μέθοδοι που εξετάζονται περιλαμβάνουν: μοντέλα δικτύων, γραμμικό προγραμματισμό, δέντρα αποφάσεων και μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων. Εξετάζονται επίσης διάφορες πρακτικές εφαρμογές των πιο πάνω μεθόδων και τεχνικών για επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων.

Προαπαιτούμενα ΠΔΕ103, ΠΔΕ153
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31