Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Οργανωτική Συμπεριφορά
ΠΔΕ 252
10

Η θεματική αυτή ενότητα εξετάζει την επίδραση που έχουν ομάδες,  άτομα και δομές πάνω στη συμπεριφορά μέσα σε ένα οργανισμό. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: αντίληψη και τρόποι λήψης αποφάσεων από άτομα, συμπεριφορά ομάδων και τρόποι λήψης αποφάσεων από ομάδες, συμπεριφορά του ατόμου, θεωρίες υποκίνησης, δύναμη και σύγκρουση, ηγεσία, οργανωτική δομή και σχεδιασμός, οργανωτική αλλαγή, οργανωτική κουλτούρα, και ανάπτυξη οργανισμού.

Προαπαιτούμενα: PDE101
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30