Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΠΔΕ 251
10
Σκοπός της θεματικής είναι η μελέτη των βασικών αρχών και αναλυτικών μεθόδων της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης  τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η θεματική αυτή ενότητα εξετάζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των κεφαλαιαγορών, καθώς επίσης και τα διάφορα είδη αξιογράφων. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: επιτόκια και διαχρονική αξία του χρήματος, κίνδυνος και απόδοση, ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κεφαλαιαγορές, πρόβλεψη χρηματικών ροών και ατομικές εφαρμογές χρηματοοικονομικής.

Προαπαιτούμενα: PDE102, PDE151, PDE152
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30