Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων
ΠΔΕ 203
10
Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα εξετάζει τη διοίκηση της σύγχρονης πληροφορικής τεχνολογίας σε ένα οργανισμό. Η ενότητα επικεντρώνεται σε θέματα διοίκησης που απορρέουν από την ύπαρξη πληροφορικής τεχνολογίας και τμημάτων Διοίκησης Πληροφορικής σε οργανισμούς. Στα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και έλεγχος πληροφορικής τεχνολογίας, αξιοποίηση πληροφορικής τεχνολογίας μέσα στην επιχείρηση, η χρήση πληροφορικής τεχνολογίας για απόκτηση πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού και η διοίκηση τμημάτων πληροφορικής.
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29