Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Αρχές Μάρκετινγκ
ΠΔΕ 202
10
Στη θεματική ενότητα γίνεται εισαγωγή στη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και εξηγείται ο ρόλος που διαδραματίζει το Μάρκετινγκ στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Στη θεματική ενότητα αναλύονται επίσης οι δυνάμεις τόσο του μακροπεριβάλλοντος όσο και του μικροπεριβάλλοντος μέσα στα οποία δρα ο οργανισμός και εξετάζεται η επίδρασή τους πάνω στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπροσθέτως, αναλύεται η συμπεριφορά καταναλωτικών και οργανωτικών αγοραστών, το σύστημα πληροφοριών του μάρκετινγκ και η διαδικασία του στοχευόμενου μάρκετινγκ. Επιπλέον, παρέχεται μια εκτεταμένη αναφορά στα βασικά στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ, δηλαδή του προϊόντος, των καναλιών διανομής, της τιμολόγησης και της προβολής.
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29