Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Διοικητική Λογιστική
ΠΔΕ 201
10
O βασικός σκοπός της θεματικής ενότητας  είναι η παροχή πληροφοριών στους διευθυντές μιας επιχείρησης για έλεγχο δραστηριοτήτων, σχεδιασμό, αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων. Τα θέματα που εξετάζονται είναι: προϋπολογισμοί, αξιολόγηση επενδύσεων, ανάλυση κόστους, κοστολόγηση προϊόντων, οριακή κοστολόγηση,  πρότυπο κόστος, αξιολόγηση προσωπικού, κατανομή κόστους, νέο βιομηχανικό περιβάλλον, εξατομικευμένη και κατά φάση κοστολόγηση, κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων.

Προαπαιτούμενα PDE151
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31