Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΠΔΕ 152
10
Εισαγωγή στα βασικά θέματα που αναλύουν τα σύγχρονα Μακροοικονομικά. Στη θεματική ενότητα αναλύονται τα εξής θέματα: ΑΕΠ και η μέτρηση του, τιμές και πληθωρισμός,  μακροοικονομική μεγέθυνση, επενδύσεις, αποταμίευση, και χρηματοπιστωτικό σύστημα, η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας, Κεντρική Τράπεζα και νομισματική πολιτική, οι αιτίες και οι συνέπειες του πληθωρισμού, συναλλαγματικές ισοτιμίες και το ισοζύγιο διεθνών πληρωμών, συνολική ζήτηση και προσφορά, η σημασία της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής.
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30