Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
ΠΔΕ 151
10
O βασικός σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να υποβοηθήσει στην κατανόηση και  χρήσης της λογιστικής στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα εξεταστούν  θέματα που αφορούν το λογιστικό κύκλο μιας επιχείρησης, καθώς επίσης και η ετοιμασία, ανάλυση και παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους διευθυντές, τους επενδυτές και τις τράπεζες, για τη λήψη πιστωτικών, επενδυτικών και διοικητικών αποφάσεων.
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29