Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση I
ΠΔΕ 103
10
Η θεματική ενότητα καλύπτει την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων για επίλυση πρακτικών επιχειρησιακών προβλημάτων. Εξετάζονται βασικά εφαρμοσμένα θέματα όπως συναρτήσεις, όρια και συνέχεια συναρτήσεων, παράγωγοι, μερικές παράγωγοι και εφαρμογές τους, ολοκληρώματα και οι εφαρμογές τους, ολοκλήρωση και τεχνικές ολοκλήρωσης, ακολουθίες, σειρές,  διαφορικές εξισώσεις,  γραμμικά συστήματα, πίνακες και ορίζουσες.
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29