Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Εργασιακές Σχέσεις
ΠΔΕ 455
10
Η θεματική ενότητα προσεγγίζει τα θέματα που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις από τη νομική και την οικονομική τους διάσταση. Αναπτύσσονται πτυχές που διέπουν το εργατικό δίκαιο, και πως το δίκαιο αυτό επηρεάζει τη λειτουργία ιδιωτικών και δημόσιων εταιριών. Εξετάζονται επίσης θέματα όπως το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας, Ευρωπαϊκές νομοθεσίες και εργασιακές σχέσεις, προσφορά εργασίας, ζήτηση εργασίας, διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις, αρχές υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, κανόνες και θεσμοί εποπτείας στις εργασιακές σχέσεις, προσδιορισμός του εργατικού μισθού, ανθρώπινο κεφάλαιο, μετανάστευση, εργατικά σωματεία, διαφορές μισθών, ανεργία, διανομή εισοδήματος  και οικονομική πολιτική.

Προαπαιτούμενα PDE252, PDE302
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31