Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)
Τίτλος Κωδικός ECTS
Αρχές Διοίκησης ΠΔΕ 101 10
Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΔΕ 102 10
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση I ΠΔΕ 103 10
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής ΠΔΕ 151 10
Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΔΕ 152 10
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση II ΠΔΕ 153 10
Διοικητική Λογιστική ΠΔΕ 201 10
Αρχές Μάρκετινγκ ΠΔΕ 202 10
Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων ΠΔΕ 203 10
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΔΕ 251 10
Οργανωτική Συμπεριφορά ΠΔΕ 252 10
Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη ΠΔΕ 253 10
Νομισματικά και Τραπεζικά ΠΔΕ 301 10
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΔΕ 302 10
Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών ΠΔΕ 303 10
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΠΔΕ 351 10
Επιχειρησιακή Διοίκηση ΠΔΕ 352 10
Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΠΔΕ 353 10
Ηγεσία ΠΔΕ 401 10
Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΔΕ 402 10
Διεθνές Μάρκετινγκ ΠΔΕ 403 10
Διοικητικό και Εμπορικό Δίκαιο ΠΔΕ 404 10
Πολιτική της Επιχείρησης ΠΔΕ 451 10
Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΠΔΕ 452 10
Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ ΠΔΕ 453 10
Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός ΠΔΕ 454 10
Εργασιακές Σχέσεις ΠΔΕ 455 10


Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31