Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)
Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο Υποχρεωτική
 / Επιλογής
Προ-απαιτούμενες  Θ.Ε. Συν-απαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
Ώρες ECTS
ΠΔΕ101 Αρχές Διοίκησης 1 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΠΔΕ102 Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 1 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΠΔΕ103 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι 1 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΠΔΕ151 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 2 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΠΔΕ152 Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 2 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΠΔΕ153 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ 2 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΠΔΕ201 Διοικητική Λογιστική 3 Υποχρεωτική ΠΔΕ151   250 - 300 10
ΠΔΕ202 Αρχές Μάρκετινγκ 3 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΠΔΕ203 Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων 3 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΠΔΕ251 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 4 Υποχρεωτική ΠΔΕ102, ΠΔΕ151, ΠΔΕ152   250 - 300 10
ΠΔΕ252 Οργανωτική Συμπεριφορά 4 Υποχρεωτική ΠΔΕ101   250 - 300 10
ΠΔΕ253 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη 4 Υποχρεωτική ΠΔΕ103, ΠΔΕ153   250 - 300 10
ΠΔΕ301 Νομισματικά και Τραπεζικά 5 Υποχρεωτική ΠΔΕ102, ΠΔΕ152   250 - 300 10
ΠΔΕ302 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 5 Υποχρεωτική ΠΔΕ252   250 - 300 10
ΠΔΕ303 Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών 5 Υποχρεωτική ΠΔΕ101   250 - 300 10
ΠΔΕ351 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6 Υποχρεωτική ΠΔΕ251   250 - 300 10
ΠΔΕ352 Επιχειρησιακή Διοίκηση 6 Υποχρεωτική ΠΔΕ253   250 - 300 10
ΠΔΕ353 Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 6 Υποχρεωτική ΠΔΕ251   250 - 300 10
ΠΔΕ401 Ηγεσία 7 Επιλογής ΠΔΕ252   250 - 300 10
ΠΔΕ402 Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 7 Επιλογής ΠΔΕ252   250 - 300 10
ΠΔΕ403 Διεθνές Μάρκετινγκ 7 Επιλογής ΠΔΕ202   250 - 300 10
ΠΔΕ404 Διοικητικό και Εμπορικό Δίκαιο 7 Επιλογής ΠΔΕ151, ΠΔΕ201   250 - 300 10
ΠΔΕ451 Πολιτική της Επιχείρησης 8 Υποχρεωτική ΠΔΕ351, ΠΔΕ352   250 - 300 10
ΠΔΕ452 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 8 Επιλογής ΠΔΕ201, ΠΔΕ251   250 - 300 10
ΠΔΕ453 Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ 8 Επιλογής ΠΔΕ202   250 - 300 10
ΠΔΕ454 Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός 8 Επιλογής ΠΔΕ102, ΠΔΕ152, ΠΔΕ201   250 - 300 10
ΠΔΕ455 Εργασιακές Σχέσεις 8 Επιλογής ΠΔΕ252, ΠΔΕ302   250 - 300 10
ΠΔΕ495 Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο 8 Επιλογής ΠΔΕ101, ΠΔΕ102, ΠΔΕ103, ΠΔΕ151, ΠΔΕ152, ΠΔΕ153, ΠΔΕ201, ΠΔΕ202, ΠΔΕ203, ΠΔΕ251, ΠΔΕ252,ΠΔΕ253   125 - 150 5
Σύνολο 6000 - 7200    240


Σημειώσεις:
  1. Για την απόκτηση πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων από τις είκοσι εφτά (27) που προσφέρονται.
  2. Οι δεκαεννέα (19) θεματικές ενότητες είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών:  ΠΔΕ101, ΠΔΕ102, ΠΔΕ103, ΠΔΕ151, ΠΔΕ152, ΠΔΕ153, ΠΔΕ201, ΠΔΕ202, ΠΔΕ203, ΠΔΕ251, ΠΔΕ252, ΠΔΕ253,ΠΔΕ301, ΠΔΕ302, ΠΔΕ303, ΠΔΕ351, ΠΔΕ352, ΠΔΕ353 ΚΑΙ ΠΔΕ451.
  3. Οι οκτώ (8) θεματικές ενότητες είναι επιλογής: ΠΔΕ401, ΠΔΕ402, ΠΔΕ403, ΠΔΕ404, ΠΔΕ452, ΠΔΕ453, ΠΔΕ454 και ΠΔΕ455.
  4. Από τις οκτώ θεματικές ενότητες επιλογής θα παρακολουθήσετε πέντε (5) της επιλογής σας, για να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σπουδών.  Μπορείτε να επιλέξετε όποιες θεματικές ενότητες θέλετε.
  5. Δικαιούστε να εγγραφείτε μέχρι και σε τρεις θεματικές ενότητες το εξάμηνο (30 ECTS).

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31