Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)
Θεματικές Ενότητες  
Έτος σπουδών
Εξάμηνο Υποχρεωτικές
/ Επιλογής
Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
Ώρες ECTS
ΠΔΕ101 Αρχές Διοίκησης 1 Χειμερινό Υποχρεωτική   250-300 10
ΠΔΕ 102 Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 1 Χειμερινό Υποχρεωτική   250-300 10
ΠΔΕ 103 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι 1 Χειμερινό Υποχρεωτική   250-300 10
ΠΔΕ 151 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 1 Εαρινό Υποχρεωτική   250-300 10
ΠΔΕ152 Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 1 Εαρινό Υποχρεωτική   250-300 10
ΠΔΕ 153 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ 1 Εαρινό Υποχρεωτική   250-300 10
ΠΔΕ 201 Διοικητική Λογιστική 2 Χειμερινό Υποχρεωτική PDE151 250-300 10
ΠΔΕ 202 Αρχές Μάρκετινγκ 2 Χειμερινό Υποχρεωτική   250-300 10
ΠΔΕ 203 Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων 2 Χειμερινό Υποχρεωτική   250-300 10
ΠΔΕ 251 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 2 Εαρινό Υποχρεωτική PDE102
PDE151 PDE152
250-300 10
ΠΔΕ 252 Οργανωτική Συμπεριφορά 2 Εαρινό Υποχρεωτική PDE101 250-300 10
ΠΔΕ 253 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη 2 Εαρινό Υποχρεωτική PDE103
PDE153
250-300 10
ΠΔΕ 301 Νομισματικά και Τραπεζικά 3 Χειμερινό Υποχρεωτική PDE102 PDE152 250-300 10
ΠΔΕ 302 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 3 Χειμερινό Υποχρεωτική PDE252 250-300 10
ΠΔΕ 303 Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών 3 Χειμερινό Υποχρεωτική PDE101 250-300 10
ΠΔΕ 351 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 3 Εαρινό Υποχρεωτική PDE251 250-300 10
ΠΔΕ 352 Επιχειρησιακή Διοίκηση 3 Εαρινό Υποχρεωτική PDE253 250-300 10
ΠΔΕ 353 Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 3 Εαρινό Υποχρεωτική PDE251 250-300 10
ΠΔΕ 401 Ηγεσία 4 Χειμερινό Επιλογής PDE252 250-300 10
ΠΔΕ 402 Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 4 Χειμερινό Επιλογής PDE252 250-300 10
ΠΔΕ 403 Διεθνές Μάρκετινγκ 4 Χειμερινό Επιλογής PDE202 250-300 10
ΠΔΕ 404 Διοικητικό και Εμπορικό Δίκαιο 4 Χειμερινό Επιλογής PDE151 PDE201 250-300 10
ΠΔΕ 451 Πολιτική της Επιχείρησης 4 Εαρινό Υποχρεωτική PDE351 PDE352 250-300 10
ΠΔΕ 452 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 4 Εαρινό Επιλογής PDE201 PDE251 250-300 10
ΠΔΕ 453 Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ 4 Εαρινό Επιλογής PDE202 250-300 10
ΠΔΕ 454 Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός 4 Εαρινό Επιλογής PDE102 PDE152 PDE201 250-300 10
ΠΔΕ 455 Εργασιακές Σχέσεις 4 Εαρινό Επιλογής PDE252 PDE302 250-300 10
 

Σημειώσεις:
  1. Για την απόκτηση πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων από τις είκοσι εφτά (27) που προσφέρονται.
  2. Οι δεκαεννέα (19) θεματικές ενότητες είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών:  ΠΔΕ101, ΠΔΕ102, ΠΔΕ103, ΠΔΕ151, ΠΔΕ152, ΠΔΕ153, ΠΔΕ201, ΠΔΕ202, ΠΔΕ203, ΠΔΕ251, ΠΔΕ252, ΠΔΕ253,ΠΔΕ301, ΠΔΕ302, ΠΔΕ303, ΠΔΕ351, ΠΔΕ352, ΠΔΕ353 ΚΑΙ ΠΔΕ451.
  3. Οι οκτώ (8) θεματικές ενότητες είναι επιλογής: ΠΔΕ401, ΠΔΕ402, ΠΔΕ403, ΠΔΕ404, ΠΔΕ452, ΠΔΕ453, ΠΔΕ454 και ΠΔΕ455.
  4. Από τις οκτώ θεματικές ενότητες επιλογής θα πρέπει να παρακολουθήσετε πέντε (5) της επιλογής σας, για να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε όποιες θεματικές ενότητες θέλετε.
  5. Δικαιούστε να εγγραφείτε μέχρι και σε τρεις θεματικές ενότητες το εξάμηνο (30 ECTS).

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31