Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 
Βασικός στόχος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογίας ανάλυσης προβλημάτων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων που κρίνονται απαραίτητα στο σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
 
Η παροχή των γνώσεων αυτών γίνεται με γνώμονα την εφαρμογή τους τόσο στη λήψη βέλτιστων διοικητικών αποφάσεων όσο και γενικότερα στην επίτευξη της καλύτερης λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών.
 

Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει σε υποψήφιους φοιτητές/-τριες, οι οποίοι/-ες:


Κατέχουν απολυτήριο από Λύκειο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ή αντίστοιχου) και στοχεύουν να εργαστούν ως στελέχη σε επιχειρήσεις ή/και οργανισμούς. Απευθύνεται γενικότερα σε άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του χώρου των επιχειρήσεων και οργανισμών και θέλουν να μάθουν ή/και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από το χώρο αυτό, συνδυάζοντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες στη διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων.
 
Οι απόφοιτοι μπορούν να βρουν απασχόληση σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που άπτονται του γενικότερου τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, όπως:
 
 • Μάρκετινγκ
 • Μάνατζμεντ
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Λογιστική Επιχειρήσεων
 • Ποσοτική Ανάλυση και Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Διοίκηση Παραγωγής, κτλ
 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

 
Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:
 
 • Οδηγών Μελέτης, Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
 • Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
 • Αξιοποίησης των δυνατοτήτων επικοινωνίας και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Ηλεκτρονικών μαθημάτων και σεμιναρίων μέσω της συγχρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (για πληροφορίες ECTS εδώ)

240

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 
Ελληνική
 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 

Για την απόκτηση πτυχιακού τίτλου (BSc) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων από τις είκοσι εφτά (27) που προσφέρονται. 

Ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και τρεις (3)  Θεματικές Ενότητες ανά εξάμηνο (το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε 2 εξάμηνα).
 
H επιλογή τριών (3) Θεματικών Ενοτήτων ανά εξάμηνο ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση, ενώ η επιλογή μίας (1)  ή δύο (2) θεωρείται μερική φοίτηση.  Μετά το πέρας κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές γραπτές εξετάσεις.

Οι φοιτητές/τριες, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητών πρέπει να εκπονήσουν σε κάθε Θεματική Ενότητα  δυο (2) γραπτές εργασίες και εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ


Για εισαγωγή στο πτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και βασική γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, e-mail και διαδικτύου.  Η γνώση της Αγγλικής είναι επιθυμητή.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με έναρξη σπουδών τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η περίοδος αιτήσεων αρχίζει στις 20 Δεκεμβρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 6 Μαϊου 2019.

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions .

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ/ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 
Οι προπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων δεν καταβάλλουν δίδακτρα, αλλά διαχειριστικό κόστος το ύψος του οποίου έχει καθοριστεί στα €350 ανά εξάμηνη Θεματική Ενότητα. Φοιτητές που δεν είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ καταβάλλουν δίδακτρα, τα οποία ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνη Θεματική Ενότητα (Θ.Ε).


Με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα παραχωρηθεί έκπτωση 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (μέχρι τις 10 Ιουλίου 2019). 
 
 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29