Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)
Αγαπητές Φοιτήτριες,  Αγαπητοί Φοιτητές,
 
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Πρύτανη καθηγ. Σ. Κάτσικα, κατ’ εξαίρεση, το σύνολο των φοιτητών του πτυχιακού προγράμματος στα Οικονομικά με έτος εισδοχής το 2017, μπορούν να παρακαθίσουν στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2018 ανεξαρτήτως αν συμμετείχαν ή όχι στις τελικές εξετάσεις Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου ή/και Μάϊου – Ιουνίου 2018.
Τονίζουμε ότι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του πανεπιστημίου, σε θεματική ενότητα του προγράμματος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ", φοιτητής/φοιτήτρια θεμελιώνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θεματικής ενότητας, αν παραδώσει τουλάχιστον 2 γραπτές εργασίες, από τις οποίες εξασφαλίζει βαθμό 15 μονάδες.
 
Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα "Επαναληπτικές Εξετάσεις ΟΙΚ", στη γραμματέα του προγράμματος κα Μαρία Πίτσιλλου (maria.pitsillou@ouc.ac.cy) μέχρι τις 20 Αυγούστου το ΑΡΓΟΤΕΡΟ, αναφέροντας τα ακόλουθα:
 
Ονοματεπώνυμο,  Αρ. Φοιτητικής. Ταυτότητας, Θεματική/ές ενότητα/τες στις επαναληπτικές εξετασεις των οποίων θέλουν να συμμετέχουν, Ονοματεπώνυμο διδάσκοντα/ντων.
 
Νοείται ότι οι φοιτητές που έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό στις τελικές εξετάσεις δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις. 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29