Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)
BSc στα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τίτλος Κωδικός ECTS
Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι ΟΙΚ111 10
Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι ΟΙΚ112 10
Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά Ι ΟΙΚ113 10
Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης II ΟΙΚ121 10
Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων ΙΙ ΟΙΚ122 10
Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά II ΟΙΚ123 10
Μικροοικονομική Θεωρία ΟΙΚ211 10
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής ΟΙΚ212 10
Οικονομετρία ΟΙΚ213 10
Μακροοικονομική Θεωρία ΟΙΚ221 10
Δημόσια Οικονομικά ΟΙΚ222 10
Βιομηχανική Οργάνωση ΟΙΚ223 10
Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας ΟΙΚ311 10
Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων ΟΙΚ312 10
Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων ΟΙΚ313 10
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΟΙΚ314 10
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΙΚ315 10
Θέματα Προχωρημένης Μικροοικονομικής ΟΙΚ316 10
Διεθνή Οικονομικά ΟΙΚ321 10
Οικονομικά του Περιβάλλοντος ΟΙΚ322 10
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων ΟΙΚ323 10
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΙΚ324 10
Οικονομικά της Εργασίας ΟΙΚ325 10
Θέματα Προχωρημένης Μακροοικονομικής ΟΙΚ326 10
Διεθνείς Αγορές Ενέργειας ΟΙΚ411 10
Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΟΙΚ412 10
Oργάνωση Επιχειρήσεων ΟΙΚ413 10
Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη ΟΙΚ414 10
Αξιόγραφα και Επενδύσεις ΟΙΚ415 10
Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον ΟΙΚ416 10
Μάρκετινγ και Στρατηγική ΟΙΚ417 10
Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών ΟΙΚ418 10
Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΟΙΚ421 10
Στρατηγικός Σχεδιασμός στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΟΙΚ422 10
Διοίκηση Λειτουργιών ΟΙΚ423 10
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΟΙΚ424 10
Διεθνής Χρηματοοικονομική ΟΙΚ425 10
Διαχείριση Κινδύνων στη Τραπεζική ΟΙΚ426 10
Φιλοσοφία της Οικονομικής Σκέψης ΟΙΚ427 10
Πολιτική Οικονομία και Οικονομικά Συστήματα ΟΙΚ428 10
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές ΟΙΚ429 10


Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29