Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», έχει ως βασική αποστολή την έρευνα σε ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης, οικονομικών, κοινωνιολογικών κ.τ.λ. πτυχών της υγείας.
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ, συναφούς με τα ανωτέρω γνωστικά πεδία.
 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για το ακαδημαϊκο έτος 2018-2019 θα προσφερθούν θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικού στο πρόγραμμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας με έναρξη το εαρινό εξάμηνο 2018-2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου από τις 11 Σεπτεμβρίου 2018, 11:00 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2018, 14:30.  Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον κ. Μιχάλη Τάλια, michael.talias@ouc.ac.cy
 
Σημείωση:

Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:
1.       Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
2.       Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης μέχρι 1000 λέξεις η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
·         Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
·         Σημαντικότατα της έρευνας,
·         Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
·         Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
3.       Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
4.       Βιογραφικό Σημείωμα
 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε € 1.350 για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα χρόνια και για τα υπόλοιπα πέντε (5) χρόνια σε € 675 ανά έτος.
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τα τρία (3) χρόνια και η μέγιστη τα οκτώ (8) χρόνια.

Οι ερευνητικές περιοχές που προσφέρονται στο παρόν στάδιο είναι οι ακόλουθες:

  • Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας
  • Επιστήμες της Υγείας με έμφαση στη Διοίκηση και Διαχείριση Μονάδων Υγείας
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29