Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» είναι η προετοιμασία στελεχών του τομέα της υγείας, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων διοίκησης - διαχείρισης για τη στελέχωση μονάδων υγείας  του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των  κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας.
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι φοιτητές να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να προσπελάσουν χωρίς προβλήματα την αγγλόφωνη επιστημονική βιβλιογραφία.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα αρχίσει στις 20 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι την 6η  Μαϊου 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400 Ευρώ.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.350.

Το Συμβούλιο του ΑΠΚΥ κατά την 12η Συνεδρία του (ημερ. 20/12/2018) αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (μέχρι δηλαδή τη 10η Ιουλίου 2019).
 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξαμηνίες Θεματικές Ενότητες, εκ των οποίων οι πέντε (5) είναι υποχρεωτικές και οι τρεις (3) μπορεί να επιλεγούν μεταξύ πέντε (5) Θεματικών Ενοτήτωνεπιλογής και της Διατριβής Μάστερ, η οποία είναι επιλογής και αντιστοιχεί σε δύο Θεματικές Ενότητες.

Το πρώτο έτος αποτελείται από 4 υποχρεωτικές Θ.Ε., οι οποίες επιλέγονται ανά ζεύγη. Το πρώτο ζεύγος είναι οι Θεματικές Ενότητες ΔΜΥ501Α και ΔΜΥ501Β και το δεύτερο ζεύγος αποτελείται από τις Θεματικές Ενότητες ΔΜΥ502Α και ΔΜΥ502Β.

Η πέμπτη υποχρεωτική Θεματική Ενότητα ΔΜΥ603 διδάσκεται στο δεύτερο έτος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί για την εκπόνηση Διατριβής Μάστερ την οποία πρέπει να υποστηρίξει μέσα σε δώδεκα μήνες από την επιτυχή ολοκλήρωση των υπολοίπων Θεματικών Ενοτήτων.

Κατά τη Διατριβή Μάστερ δεν εκπονούνται εργασίες και δεν υπάρχει διδακτικός φόρτος. Στις υπόλοιπες Θεματικές Ενότητες, οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν δυο εργασίες ανά Ενότητα και θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις αν συγκεντρώσουν το μισό της απαιτούμενης βαθμολογίας.
 

Θεματικές Ενότητες:


Α. Υποχρεωτικές – 1ο Έτος

α) ΔΜΥ 501Α  Βασικές Αρχές Διοίκησης  και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ΔΜΥ501Β  Εργαλεία Management : Μέθοδοι και Τεχνικές
β) ΔΜΥ 502Α  Οικονομικά της Υγείας και  ΔΜΥ502Β  Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας


Β. Υποχρεωτική ενότητα - 2ο Έτος

ΔΜΥ 603A Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας


Γ.  3 Επιλογές – 2ο Έτος

Μπορούν να επιλεγούν τρεις (3) Θεματικές Ενότητες ή μία (1) Θεματική Ενότητα και Διατριβή Μάστερ ( ΔΜΥ701Α και ΔΜΥ701Β)

ΔΜΥ 604Β Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας
ΔΜΥ 605Α Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας
ΔΜΥ 606Β Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας
ΔΜΥ 607 Κοινωνιολογία της Υγείας ( Δεν θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019)
ΔΜΥ 608 Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες Υγείας ( Δεν θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019)
ΔΜΥ 701A και ΔΜΥ701Β  Διατριβή (Ισοδυναμεί σε δυο θεματικές ενότητες)
 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30