Δίκαιο Ευρωπαικής Ένωσης

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΕΕ 111
15
Η θεματική ενότητα αποσκοπεί στην κατανόηση της θεσμικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των βασικών αρχών που την διέπουν. Ειδικότερα εξετάζεται η ιδέα δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης έως σήμερα· η σύνθεση, λειτουργία και αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τα είδη, χαρακτηριστικά και έννομες συνέπειες της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας· οι κατηγορίες και λειτουργιές των  δικαιοπαραγωγικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31