Δίκαιο Ευρωπαικής Ένωσης

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ έχει ως βασική αποστολή την επιστημονική έρευνα και κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σημαντικότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που αφορούν τους βασικότερους τομείς του δικαίου αυτού, όπως είναι οι τέσσερις βασικές ελευθερίες της Εσωτερικής Αγοράς, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο ελεύθερος ανταγωνισμός κτλ.  

Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως joint degree.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΕCTS)

120 ECTS

Δίδακτρα

Το κόστος σε κάθε Θεματική Ενότητα ανέρχεται σε 900€.

Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης” ανέρχεται σε 7,200€.

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τα δίδακτρα  της κάθε Θεματικής Ενότητας θα είναι κατά 10% μειωμένα.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα αρχίσει στις 6 Ιουλίου 2017. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 5η Σεπτεμβρίου  2017, στις 11:00 π.μ..

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Το αναμενόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ είναι να προκύψουν απόφοιτοι οι οποίοι να δύνανται να συνδυάζουν την ακαδημαϊκή γνώση με την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία και εξοικείωση με τα σημαντικότερα ζητήματα της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στο διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ δύνανται να συμμετέχουν πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, αδιακρίτως κατεύθυνσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε θέματα της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι έχουν ήδη ολοκληρώσει τις πτυχιακές τους σπουδές. Επιπλέον, μπορούν να συμμετέχουν και, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, δικηγόροι, εν γένει νομικοί, δημόσιοι λειτουργοί, στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν συμπληρωματική εξειδίκευση σε ευρωπαϊκά θέματα.

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, θα βοηθήσει στη μελέτη διεθνούς βιβλιογραφίας.
 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): Έξι Θ.Ε. υποχρεωτικής παρακολούθησης ερευνητικού, θεωρητικού και πρακτικού περιεχομένου και δύο Θ.Ε. επιλογής από τις τέσσερις που προσφέρονται στα πλαίσια δύο διαφορετικών κατευθύνσεων σπουδών-εξειδικεύσεων (Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων).
 
Οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητών, υποχρεούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν δύο (2) γραπτές εργασίες και, εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.
 
Παρακάτω περιγράφεται η δομή του μεταπτυχιακού προγράμματος.

ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 
1ο Έτος Σπουδών
Θεματικές Ενότητες υποχρεωτικής, κοινής παρακολούθησης:
Πρώτη περίοδος                         ΔΕΕ111: Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
                        ΔΕΕ112: Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς
 
Δεύτερη περίοδος  
                        ΔΕΕ121: Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
                        ΔΕΕ122: Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 
 
2ο  Έτος Σπουδών
Θεματικές Ενότητες υποχρεωτικής, κοινής παρακολούθησης:
Πρώτη περίοδος  
                      ΔΕΕ211: Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος
                      ΔΕΕ212: Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών
 
Θεματικές Ενότητες επιλογής:
Δεύτερη περίοδος Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων
 
ΔΕΕ221: Δίκαιο Kρατικών Eνισχύσεων
ΔΕΕ222: Συμπράξεις, Kαταχρήσεις Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις
 
 
ΔΕΕ225: Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
ΔΕΕ226: Δίκαιο  Πνευματικής Ιδιοκτησίας


Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31