Πρόγραμμα Σπουδών ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η  Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει, ότι   προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων  υποψηφίων  διδακτόρων, κατόχων μεταπτυχιακού διπλώματος. Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού προγράμματος είναι τα τρία (3) χρόνια και η μέγιστη τα οκτώ (8) χρόνια.
 

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη και Θεωρητική Οικονομετρία». Επιβλέπουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Χριστίνα Χρίστου, email: christina.christou@ouc.ac.cy.


 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να  υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ:
 1. Δήλωση Ενδιαφέροντος στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας.
 2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Αντίγραφα μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού , και αναλυτικής βαθμολογίας του μεταπτυχιακού τους.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 5. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων έκτασης 500 λέξεων.
 6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν).
 7. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν υπάρχει).
 
Συνεκτιμώμενα Στοιχεία για την Επιλογή του/της Υποψηφίου/ας είναι:
 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
 2. Η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο.
 3. Γνώση οικονομετρικών προγραμμάτων (MATLAB, GAUSS, STATA, EVIEWS).
 4. Η  εν  γένει  επιστημονική  δραστηριότητα  (ερευνητική  ή  διδακτική  πείρα),  τυχόν δημοσιεύσεις,  σεμινάρια ή μεταπτυχιακά μαθήματα, παγγελματική  εμπειρία  και  ότι  άλλο  θετικό στοιχείο  μπορεί  να προσκομίσει ο/η υποψήφιος/α.
 5. Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 γίνονται δεκτές από τις 8 Φεβρουαρίου 2017 μέχρι 28 Απριλίου 2017, στις 11:00 π.μ.. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL.
 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €1350 για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα ακαδημαϊκά έτη από την εγγραφή σε διδακτορικό πρόγραμμα, και σε €675 ανά έτος, για τα υπόλοιπα έτη, μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του διδακτορικού, που είναι τα οκτώ (8) έτη. 

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, τα δίδακτρα θα είναι κατά 10% μειωμένα.


Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31