Πρόγραμμα Σπουδών ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) είναι η προετοιμασία και ενίσχυση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων οργάνωσης και διοίκησης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα της σύγχρονης διεθνοποιημένης αγοράς. Το Πρόγραμμα εξελίσσεται και εμπλουτίζεται διαρκώς με τις νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, καθώς και τάσεις του χώρου της διοίκησης επιχειρήσεων, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα των φοιτητών να εφαρμόζουν μεθοδολογίες και εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Σημ.: Είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι φοιτητές να έχουν τρία τουλάχιστον χρόνια συναφούς εργασιακής εμπειρίας, καθώς και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας δεδομένου ότι μέρος του προαιρετικού εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος είναι στα αγγλικά.
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

120 ECTS
 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα συνολικά δίδακτρα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 5.400 Ευρώ.

Τα δίδακτρα για την κάθε Θεματική Ενότητα  είναι €1.080. Για την εκπόνηση Διατριβής Μάστερ το κόστος είναι επίσης €1.080.

 Με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα παραχωρηθεί έκπτωση 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (μέχρι τις 10 Ιουλίου 2019).


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση διατριβής Μάστερ οδηγεί στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).
 
Οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητών τους, καλούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν μέχρι τέσσερις γραπτές εργασίες και εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)
Θεματικές Ενότητες Έτος
 
Υποχρεωτικές / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Συν-απαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
Ώρες ECTS
ΜΔΕ50 Οργάνωση και Διοίκηση 1 Υποχρεωτική     600-720 24
ΜΔΕ51 Χρηματοοικονομική και Λογιστική 1 Υποχρεωτική   ΜΔΕ50 600-720 24
ΜΔΕ701Α Διπλωματική Διατριβή Ι 1 Υποχρεωτική   ΜΔΕ50, ΜΔΕ51 300-360 12
ΜΔΕ701Β Διπλωματική Διατριβή ΙΙ 2 Υποχρεωτική ΜΔΕ50, ΜΔΕ51 ΜΔΕ701Α 300-360 12
ΜΔΕ60 Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων 2 Υποχρεωτική ΜΔΕ50   600-720 24
ΜΔΕ61 Μάρκετινγκ 2 Υποχρεωτική ΜΔΕ50, ΜΔΕ51   600-720 24
Σύνολο 3000-3600 120
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει περίοδο υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με έναρξη σπουδών τον προσεχή Σεπτέμβριο 2019. Η περίοδος αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 20 Αυγούστου 2019 (ώρα 14.00 το μεσημέρι).

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://applications.ouc.ac.cy/admissions.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30