Αστυνομικές Σπουδές

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι
ΑΣΠ 701Α
10

(Προαπαιτούμενο: επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων 120 μονάδων ECTS)

Εκπόνηση εργασίας σε θέμα σχετικό με την αστυνόμευση η οποία θα αποδεικνύει την ερευνητική, κριτική και αναλυτική ικανότητα του φοιτητή. Το μάθημα αυτό είναι επιλεγόμενο, μόνο για τους αστυνομικούς που θα θέλουν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία επιπέδου πρώτου πτυχίου.
 
 
 
Αστυνομικές Σπουδές

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29