Αστυνομικές Σπουδές

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές
ΑΣΠ 421
10

(Χωρίς Προαπαιτούμενο)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα στάδια διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη από μέρους τους κριτικής ικανότητας έναντι των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα περιλαμβάνει θέματα όπως:
  • Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα και βασικές ερευνητικές προσεγγίσεις.
  • Στάδια διεξαγωγής της έρευνας – επιστημονική διαδικασία διερεύνησης.
  • Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία έρευνας (ποσοτική και ποιοτική έρευνα).
  • Ανάλυση δεδομένων έρευνας. Κριτική αξιολόγηση της έρευνας.
Αστυνομικές Σπουδές

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31