Αστυνομικές Σπουδές

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο
ΑΣΠ 325
10
Μετά από μια εισαγωγή στην αστυνόμευση στην Κύπρο πριν την έναρξη της Βρετανικής κυριαρχίας, η θεματική ενότητα θα επικεντρωθεί στην ίδρυση, λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Στρατιωτικής Αστυνομίας Κύπρου κατά την περίοδο 1879-1933. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο αποικιακό μοντέλο αστυνόμευσης και την εφαρμογή του στην Κύπρο. Στη συνέχεια, η προσοχή θα στραφεί στην αστυνομία και αστυνόμευση μέχρι την ανεξαρτησία της Κύπρου. Εξετάζοντας τους λόγους που οδήγησαν στην ενοποίηση της αστυνομίας και της αγροφυλακής τη δεκαετία του 1960, θα εξεταστεί η δομή και η λειτουργία της αστυνομίας τόσο κατά την περίοδο 1960-1974 όσο και μετά την Τούρκικη εισβολή του 1974. Τέλος, η προσοχή θα επικεντρωθεί στη δομή και λειτουργία της Αστυνομίας Κύπρου σήμερα, μέσα στο πλαίσιο της αστυνόμευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Αστυνομικές Σπουδές

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29