Αστυνομικές Σπουδές

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
ΑΣΠ 312
10
Η θεματική αυτή ενότητα είναι σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει μια εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας. Η κοινωνιολογία κατανοεί και επεξηγεί τις ανθρώπινες συμπεριφορές σε συνάρτηση με το κοινωνικό και πολιτικό συγκείμενο. Οι συμμετέχοντες στη Θ.Ε. θα μελετήσουν τις βασικές διεργασίες της κοινωνικής αλλαγής, τις βασικές αρχές της κοινωνιολογίας και θα γνωρίσουν τα ονόματα και τις αντιλήψεις επιφανών κοινωνιολόγων.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες με το τέλος της Θ.Ε. θα είναι σε θέση (α) να χρησιμοποιούν τη γλώσσα της κοινωνιολογίας για να αναλύουν καθημερινά κοινωνικά φαινόμενα και γεγονότα, (β) να επιδεικνύουν κατανόηση στους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους διαπλέκεται το κοινωνικό συγκείμενο με ατομικούς παράγοντες, (γ) να εντοπίζουν τις αξίες και τις κοινωνικές δομές που οργανώνουν τις ανθρώπινες κοινωνίες και ιδιαίτερα το ρόλο των σχέσεων εξουσίας (δ) να διατυπώνουν ιδέες και να τις τεκμηριώνουν.
 
Αστυνομικές Σπουδές

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29