Αστυνομικές Σπουδές

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Εισαγωγή στη Ψυχολογία
ΑΣΠ 311
10
 Η θεματική αυτή ενότητα εξετάζει τη ψυχολογία ως την επιστήμη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει το πώς ο καθένας από εμάς σκέφτεται, νιώθει, και συμπεριφέρεται επηρεαζόμενος τόσο από τις βιολογικές του τάσεις όσο και από το περιβάλλον του. Η εισαγωγική αυτή Θ.Ε. έχει ως βασικό στόχο να δώσει ορισμένες επιστημονικές απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα πάνω στα ακόλουθα θέματα – Ανάπτυξη, Αντίληψη, Μνήμη, Σκέψη, Κίνητρα, Συναισθήματα, Προσωπικότητα, Ψυχοθεραπεία, και Κοινωνική αλληλεπίδραση. Η ενότητα εστιάζεται επίσης στα ακόλουθα: ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη, γνωστική ανάπτυξη, ανάπτυξη της προσωπικότητας, ηθική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.
Αστυνομικές Σπουδές

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29