Αστυνομικές Σπουδές

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το Πρόγραμμα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ προορίζεται για την Αστυνομική Υπηρεσία της Κύπρου και απευθύνεται σε αποφοίτους της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Σε μια εποχή με γοργά μεταβαλλόμενους ρυθμούς και μεγάλες ανάγκες για σύγχρονες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας του πολίτη, το διετές αυτό πρόγραμμα έχει στόχο την προσφορά στα μέλη της Αστυνομίας νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που συμπληρώνουν, επεκτείνουν και επικαιροποιούν κατά περίπτωση τις γνώσεις που ήδη αποκτήθηκαν στη διάρκεια της φοίτησής τους στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

Για την απόκτηση πτυχίου στις Αστυνομικές Σπουδές, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και συμπληρώσουν με επιτυχία δώδεκα (12) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (συνολικά 120 ECTS) στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

120 ECTS
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική

Μετά τη συμπλήρωση των πρώτων υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα κατανόησης αγγλόγλωσσης βιβλιογραφίας.
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το συνολικό κόστος του προπτυχιακού προγράμματος ανέρχεται σε 2.880 Eυρώ. Το  διαχειριστικό κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας είναι 240 Ευρώ. Το κόστος της πτυχιακής εργασίας (σε περίπτωση που ο φοιτητής την επιλέξει) ανέρχεται σε 480 Ευρώ.


Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το διαχειριστικό κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας θα είναι κατά 10% μειωμένα.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στο Πρόγραμμα είναι η κατοχή διπλώματος της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, για μελέτη διεθνούς βιβλιογραφίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα αρχίσει στις 20 Φεβρουαρίου 2018. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 21η Ιουνίου 2018 στις 14:00 μ.μ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του προγράμματος αναβάθμισης της Αστυνομικής Ακαδημίας χωρίζονται σε εισαγωγικές Θ.Ε. και Θ.Ε. ειδίκευσης. Για την επιλογή ορισμένων Θ.Ε. ειδίκευσης, προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση άλλων θεματικών ενοτήτων.

Οι φοιτητές αρχικά παρακολουθούν 8 υποχρεωτικές θεματικές ενότητες (8Χ10 ECTS). Με την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν είτε πρόγραμμα μόνο με παρακολούθηση θεματικών ενοτήτων (4 Θ.Ε. ειδίκευσης Χ 10 ECTS) είτε συνδυασμό 2 Θ.Ε. ειδίκευσης (10 ECTS κάθε μία) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (που ισοδυναμεί με 2 Θ.Ε. ή 20 ECTS).


Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτική / Επιλογής

 
ASP311 Εισαγωγή στη Ψυχολογία
 
Υποχρεωτική
ASP312 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
 
Υποχρεωτική
ASP313 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία
 
Υποχρεωτική
ASP314 Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας
 
Επιλογής
ASP315 Ποινική Δικαιοσύνη
 
Υποχρεωτική
ASP325 Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο
 
Υποχρεωτική
ASP411 Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία  *
 
Υποχρεωτική
ASP412 Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης

 
Υποχρεωτική
ASP413 Οικονομικά Εγκλήματα
 
Επιλογής
ASP414 Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα
 
Επιλογής
ASP415  Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά
 
Επιλογής
ASP421 Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές
 
Υποχρεωτική
ASP422  Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης: Μια Συγκριτική Προσέγγιση
 
Επιλογής
ASP423 Αστυνομική Εκπαίδευση
 
Επιλογής
ASP700 Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία *
 
Επιλογής

* «Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε.   θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση της ASP311 ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΑΣΠ311»
* «Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε.   θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση της ASP421 ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΑΣΠ421»
  Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31