Αστυνομικές Σπουδές

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το Πρόγραμμα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ προορίζεται για την Αστυνομική Υπηρεσία της Κύπρου και απευθύνεται σε αποφοίτους της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Σε μια εποχή με γοργά μεταβαλλόμενους ρυθμούς και μεγάλες ανάγκες για σύγχρονες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας του πολίτη, το διετές αυτό πρόγραμμα έχει στόχο την προσφορά στα μέλη της Αστυνομίας νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που συμπληρώνουν, επεκτείνουν και επικαιροποιούν κατά περίπτωση τις γνώσεις που ήδη αποκτήθηκαν στη διάρκεια της φοίτησής τους στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

Για την απόκτηση πτυχίου στις Αστυνομικές Σπουδές, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και συμπληρώσουν με επιτυχία δώδεκα (12) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (συνολικά 120 ECTS) στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

120 ECTS
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική

Μετά τη συμπλήρωση των πρώτων υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα κατανόησης αγγλόγλωσσης βιβλιογραφίας.
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το συνολικό κόστος του προπτυχιακού προγράμματος ανέρχεται σε 2.880 Eυρώ. Το  διαχειριστικό κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας είναι 240 Ευρώ. Το κόστος της πτυχιακής εργασίας (σε περίπτωση που ο φοιτητής την επιλέξει) ανέρχεται σε 480 Ευρώ.


Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το διαχειριστικό κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας θα είναι κατά 10% μειωμένα.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στο Πρόγραμμα είναι η κατοχή διπλώματος της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, για μελέτη διεθνούς βιβλιογραφίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα αρχίσει στις 20 Φεβρουαρίου 2018. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 21η Ιουνίου 2018 στις 14:00 μ.μ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ


Οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του προγράμματος αναβάθμισης της Αστυνομικής Ακαδημίας χωρίζονται σε εισαγωγικές Θ.Ε. και Θ.Ε. ειδίκευσης. Για την επιλογή ορισμένων Θ.Ε. ειδίκευσης, προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση άλλων θεματικών ενοτήτων.

Οι φοιτητές αρχικά παρακολουθούν 8 υποχρεωτικές θεματικές ενότητες (8Χ10 ECTS). Με την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν είτε πρόγραμμα μόνο με παρακολούθηση θεματικών ενοτήτων (4 Θ.Ε. ειδίκευσης Χ 10 ECTS) είτε συνδυασμό 2 Θ.Ε. ειδίκευσης (10 ECTS κάθε μία) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (που ισοδυναμεί με 2 Θ.Ε. ή 20 ECTS).


Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτική / Επιλογής

 
ASP311 Εισαγωγή στη Ψυχολογία
 
Υποχρεωτική
ASP312 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
 
Υποχρεωτική
ASP313 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία
 
Υποχρεωτική
ASP314 Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας
 
Επιλογής
ASP315 Ποινική Δικαιοσύνη
 
Υποχρεωτική
ASP325 Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο
 
Υποχρεωτική
ASP411 Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία  *
 
Υποχρεωτική
ASP412 Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης

 
Υποχρεωτική
ASP413 Οικονομικά Εγκλήματα
 
Επιλογής
ASP414 Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα
 
Επιλογής
ASP415  Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά
 
Επιλογής
ASP421 Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές
 
Υποχρεωτική
ASP422  Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης: Μια Συγκριτική Προσέγγιση
 
Επιλογής
ASP423 Αστυνομική Εκπαίδευση
 
Επιλογής
ASP700 Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία *
 
Επιλογής

* «Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε.   θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση της ASP311 ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΑΣΠ311»
* «Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε.   θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση της ASP421 ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΑΣΠ421»
 Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΑΣΠ
 
Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση του Πτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση στις 8 Υποχρεωτικές και σε 4 από τις 7 Θεματικές Ενότητες Επιλογής ή / και η επιτυχής εκπόνηση της πτυχιακής.
 
Οι προσφερόμενες θεματικές ανά εξάμηνο είναι οι εξής:
 
Θεματικές Ενότητες Α εξαμήνου (Χειμερινού)
 
ASP311 Εισαγωγή στη Ψυχολογία                  Υποχρεωτική
ASP312 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία         Υποχρεωτική
ASP313 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία      Υποχρεωτική
Θεματικές Ενότητες Β εξαμήνου (Εαρινού)
 
ASP315 Ποινική Δικαιοσύνη                                            Υποχρεωτική
ASP325 Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο        Υποχρεωτική
ASP421 Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές       Υποχρεωτική
Θεματικές Ενότητες Γ εξαμήνου (Χειμερινού) (2 Υποχρεωτικές και 1 Επιλογής)
 
ASP412 Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποχρεωτική
ASP411 Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία                  Υποχρεωτική
 
ASP314 Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας                        Επιλογής
ASP413 Οικονομικά Εγκλήματα                                                 Επιλογής
Θεματικές Ενότητες Δ εξαμήνου (Εαρινού) (3 Επιλογής ή 1 Επιλογής και Πτυχιακή)
 
ASP414 Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα                                     Επιλογής
ASP415 Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά     Επιλογής
 
ASP422 Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης: Μια Συγκριτική Προσέγγιση                                                                                               Επιλογής
ASP423 Αστυνομική Εκπαίδευση                                                 Επιλογής
ASP701Α Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία                                      Επιλογής
ASP701Β Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία                                      Επιλογής
 
 
 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31