Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ποινική Δικαιοσύνη, ως επιστημονικός κλάδος, αναπτύσσεται ραγδαία στην εποχή μας. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ποινική Δικαιοσύνη αποσκοπεί στη διεύρυνση των γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των ατόμων που ήδη εργάζονται στον υπό αναφορά χώρο ή που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτόν. Παράλληλα, προετοιμάζει τους φοιτητές και επαγγελματίες του επιστημονικού αυτού κλάδου, για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές, επιστημονική μελέτη και έρευνα. Οι Θεματικές Ενότητες που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα, προσφέρουν μια γενική επισκόπηση του τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, όπως: οργανωμένο έγκλημα, ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, συγκριτική αστυνομική διοίκηση, έγκλημα στον κυβερνοχώρο, διεθνής τρομοκρατία, και άλλα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλύουν την εγκληματική συμπεριφορά και να εφαρμόζουν βασικές αρχές ηγεσίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ώστε η απόδοση δικαιοσύνης να καταστεί ο κεντρικός φορέας για κοινωνική συνοχή.
 
Συγκεκριμένα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μάστερ στην Ποινική Δικαιοσύνη» έχει ως βασικoύς στόχους:
 • την έρευνα σε θέματα Ποινικής Δικαιοσύνης,
 • την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα Ποινικής Δικαιοσύνης,
 • τη συνεργασία και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης με ανάλογα προγράμματα, ευρωπαϊκών και άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων,
 • την προετοιμασία υψηλόβαθμων στελεχών, ερευνητών και αναλυτών, που αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η Ποινική Δικαιοσύνη και είναι σε θέση να δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά, και
 • την παροχή υπηρεσιών στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα σε θέματα Ποινικής Δικαιοσύνης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:


 • Άτομα που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν αυτό τον τίτλο σπουδών με σκοπό την εισδοχή σε επαγγέλματα του τομέα της ποινικής δικαιοσύνης.
 • Άτομα που εργάζονται στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και που επιδιώκουν να διευρύνουν εις βάθος τις γνώσεις τους στα σχετικά θέματα.
 • Άτομα που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα στο χώρο της ποινικής δικαιοσύνης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)


90 ECTS
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


Ελληνική (Απαιτείται όμως οι φοιτητές να έχουν πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας λόγω του ότι χρησιμοποιείται εκτεταμένα αγγλική βιβλιογραφία).
 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ


Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ποινική Δικαιοσύνη ανέρχεται σε 5,400 ευρώ.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας του προγράμματος «Ποινική Δικαιοσύνη» ανέρχονται σε €600. Η μεταπτυχιακή διατριβή επιπέδου Μάστερ λαμβάνεται ως 2 Θεματικές ενότητες και επομένως τα σχετικά δίδακτρα για τη διατριβή είναι επίσης €1200.


Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τα δίδακτρα  του προγράμματος θα είναι κατά 10% μειωμένα.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ


1)  Πτυχίο στις Κοινωνικές (Κοινωνιολογία, Εγκληματολογία, Ποινική Δικαιοσύνη, Αστυνομικές Σπουδές κ.α.), Πολιτικές ή Συμπεριφοριστικές Επιστήμες (όλοι οι κλάδοι της Ψυχολογίας) ή πτυχίο Οικονομικών Eπιστημών ή Νομικής, από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

2) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

3) Επαρκής γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του Προγράμματος (Word, PowerPoint, Excel) και Διαδικτύου.
 

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ/-ΤΗΣ

 • Οργανισμούς / Ιδρύματα του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης:
  • Σωφρονιστικά Ιδρύματα
  • Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Αστυνομικές / Διωκτικές Αρχές
  • Τελωνεία
  • Δικαστικές Αρχές
  • Τράπεζες
 • Δικηγορικά Γραφεία
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
 • Ερευνητικά Ιδρύματα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ


Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα αρχίσει στις 15 Μαρτίου 2016. Καταληκτική ημερομηνία είναι η Μαΐου 2016. 


Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL
 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (Master) οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα ακόλουθα σχήματα:
 
 • Σχήμα Α: απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση στις επτά υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (10 ECTS έκαστη) και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ (20 ECTS).
 
 • Σχήμα Β: απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση εννέα Θεματικών Ενοτήτων (10 ECTS έκαστη), σύμφωνα με τη διάρθρωση του Προγράμματος σε Υποχρεωτικές Θ.Ε. και Θ.Ε. Επιλογής.
 
Οι φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν μία από τις πιο κάτω δύο ακαδημαϊκές κατευθύνσεις, ώστε να διασφαλίζεται η επιστημονική συνοχή του Προγράμματος:

 • Οικονομικό Έγκλημα και Διαφθορά
 • Αστυνομική Διοίκηση και Ηγεσία

Ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και τρεις (3) Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.


Οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητών, υποχρεούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν γραπτές εργασίες και εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.


Αίτηση για εκπόνηση της Διατριβής Μάστερ, στην περίπτωση που οι φοιτητές επιλέξουν το Σχήμα Α, μπορεί να υποβληθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας «ΠΔΚ513 - Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας».
 


Κατευθύνσεις Προγράμματος Σπουδών
Κατεύθυνση Τίτλος Σπουδών που απονέμεται
1 Οικονομικό Έγκλημα και Διαφθορά MAGISTER ARTIUM
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
2 Αστυνομική Διοίκηση και Ηγεσία MAGISTER ARTIUM
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑΘεματικές Ενότητες ανά Κατεύθυνση

 
Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο Υποχρεωτικές / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε. ECTS
Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις
ΠΔΚ511 Οργανωμένο Έγκλημα 1 Υποχρεωτική   10
ΠΔΚ512 Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο 1 Υποχρεωτική   10
ΠΔΚ513 Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 1 Υποχρεωτική   10
ΠΔΚ611 Έκδοση και Δικαστική Συνδρομή 3 Επιλογής ΠΔΚ511, ΠΔΚ512 10
ΠΔΚ612 Διεθνής Τρομοκρατία 3 Επιλογής ΠΔΚ511, ΠΔΚ512 10
ΠΔΚ613 Εγκλήματα κατά του Περιβάλλοντος 3 Επιλογής ΠΔΚ511, ΠΔΚ512 10
ΠΔΚ701Α Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι 3 Επιλογής ΠΔΚ511, ΠΔΚ512, ΠΔΚ513 10
ΠΔΚ701Β Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι 3 Επιλογής ΠΔΚ511, ΠΔΚ512, ΠΔΚ513, ΠΔΚ701Α 10
Κατεύθυνση  Α – Οικονομικό Έγκλημα και Διαφθορά
ΠΔΚ521 Διαφθορά 2 Υποχρεωτική ΠΔΚ511 10
ΠΔΚ522 Οικονομικά Εγκλήματα 2 Υποχρεωτική ΠΔΚ511 10
ΠΔΚ523 ‘Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο 2 Υποχρεωτική ΠΔΚ511 10
ΠΔΚ615 Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα 3 Υποχρεωτική ΠΔΚ511 10
Κατεύθυνση  Β – Αστυνομική Διοίκηση και Ηγεσία
ΠΔΚ525 Συγκριτική Αστυνομική Διοίκηση 2 Υποχρεωτική ΠΔΚ511 10
ΠΔΚ526 Ηγετικές  και Διοικητικές Ικανότητες στην Αστυνομία 2 Υποχρεωτική ΠΔΚ511 10
ΠΔΚ527 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αστυνομία 2 Υποχρεωτική ΠΔΚ511 10
ΠΔΚ617 Αστυνομική Ηθική 3 Υποχρεωτική ΠΔΚ511 10
Σύνολο 90
 

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30