Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σκοπός του Προγράμματος

Το διδακτορικό πρόγραμμα ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, έχει ως βασική αποστολή την έρευνα σε θέματα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Πολιτικής και Θεωρίας της Παιδείας/Αναλυτικών Προγραμμάτων.

 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τα τρία (3) χρόνια και η μέγιστη τα οκτώ (8) χρόνια.

 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες της Αγωγής σε επιστημονικούς κλάδους συναφείς με τις πιο κάτω γνωστικές περιοχές και να έχουν διετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης.

 

Αιτήσεις

Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, από το Πανεπιστήμιο. 

Η νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (εαρινό εξάμηνο) αρχίζει στις 30 Αυγούστου 2019, και λήγει στις 6 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=ELΣημείωση:

Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:
1.       Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
2.       Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 1500 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
      ·   Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
      ·   Σημαντικότατα της έρευνας,
      ·   Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
      ·   Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
3.       Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
4.       Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
5.       Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος
 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση σε περισσότερο από μία ερευνητική περιοχή του ιδίου Διδακτορικού προγράμματος, τότε θα πρέπει να διευκρινιστεί στη Δήλωση Ενδιαφέροντος.

 

Ερευνητικές Περιοχές

Εκπαιδευτική ηγεσία και πολιτική:
          Ενδεικτικές ερευνητικές περιοχές:  

 •    Aποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία και αποτελεσματικά σχολεία
 •    Κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη ηγετικών στελεχών
 •    Επιχειρηματική και Παιδαγωγική Ηγεσία
 •    Διαδικασίες λήψεως αποφάσεων
 •    Αξιολόγηση προσωπικού και προγραμμάτων
 •    Στρατηγικός προγραμματισμός και σχεδιασμός


Θεωρία της Παιδείας/Αναλυτικά Προγράμματα
        Ενδεικτικές ερευνητικές περιοχές:

 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Εκπαίδευση για τη ειρήνη
 • Εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη
 • Τα συναισθήματα στην εκπαίδευση
 • Αναλυτικά προγράμματα
 • Θεωρία της παιδείας


Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €1350 για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα ακαδημαϊκά έτη από την εγγραφή σε διδακτορικό πρόγραμμα, και σε €675 ανά έτος, για τα υπόλοιπα έτη, μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του διδακτορικού, που είναι τα οκτώ (8) έτη. 
 


Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29