Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Επιστήμες της Αγωγής
Τίτλος Κωδικός ECTS
Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον ΕΠΑ 50 30
Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα ΕΠΑ 51 30
Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες ΕΠΑ 60 30
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ΕΠΑ 62 30
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΑ 64Κ 30
Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ΕΠΑ 65 30
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΠΑ 66Κ 30
Διατριβή μάστερ ΕΠΑ 701 30
Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα ΕΠΑ 70Κ 30
Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός ΕΠΑ 71Κ 30
Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού στην εκπαίδευση ΕΠΑ 75Κ 30
Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πολιτότητα ΕΠΑ 76Κ 30
Ειδική Εκπαίδευση Ι: Σύγχρονες θεωρίες για παιδιά με ειδικές ανάγκες ΕΠΑ 77Κ 30
Ειδική Εκπαίδευση ΙΙ: Παιδαγωγικές πρακτικές για παιδιά με ειδικές ανάγκες ΕΠΑ 78Κ 30
Αρχές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΕΠΑ 79Κ 30
Προχωρημένες Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας (σε διδακτορικό επίπεδο) ΕΠΑ 90Κ


Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30