Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Βασικός στόχος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης είναι να προσφέρει σύγχρονα και καινοτόμα Προγράμματα Σπουδών που να παρέχουν στους φοιτητές τα κατάλληλα ακαδημαϊκά εφόδια και τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων κριτικής ανάλυσης, στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Η ΣΟΕΔ αποτελείται από τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα:
 
Σε προπτυχιακό επίπεδο, η ΣΟΕΔ προσφέρει πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στα Οικονομικά καθώς και πρόγραμμα στις Αστυνομικές Σπουδές για τους απόφοιτους της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Η Σχολή έχει να επιδείξει ήδη σημαντική τοπική και ευρωπαϊκή παρουσία, έχοντας καλλιεργήσει συστηματικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τις επιστήμες της διοίκησης και της οικονομίας. Ο συνδυασμός της θεωρίας της επιστήμης με την επαγγελματική πρακτική, οδηγεί σε υψηλού επιπέδου  αποτελέσματα, τα οποία πέρα από την ακαδημαϊκή αναγνώριση καταξιώνουν τα εν λόγω επιστημονικά πεδία στην κοινωνία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο γεγονός της παγκοσμιοποίησης των οικονομικών και παραγωγικών εξελίξεων, κάτι που αντανακλάται στο περιεχόμενο σπουδών σε όλα τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31