Θεματικές Ενότητες

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Εργαστήριο ΙΙ
ΣΑΕ 621
15
Βασικός στόχος της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) "ΣΑΕ621 Εργαστήριο ΙΙ"  είναι η απόκτηση γνώσης σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης ασύρματων συστημάτων που λειτουργούν κυρίως σε εξωτερικούς χώρους. Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εξειδίκευση του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας στα πιο κάτω αντικείμενα:
 
•        Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ασύρματων συστημάτων / δικτύων που λειτουργούν κυρίως σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. 802.11, κινητή τηλεφωνία, άλλα ασύρματα συστήματα)

•        Χρήση εξειδικευμένων εργαλείων σχεδιασμού ασύρματων δικτύων

Μέσω της συνδυασμένης κάλυψης των παραπάνω αντικειμένων, οι φοιτητές αναμένεται να  κατανοήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό και λειτουργία των ασύρματων συστημάτων που αναπτύσσονται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους.Παράδειγμα ανάπτυξης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας τύπου LTE(4G)

*Να σημειωθεί ότι η Θεματική Ενότητα ΣΑΕ621 διεξάγεται
εξ αποστάσεως μέσω της υποδομής εικονικων εργστηρίων.
 
Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29