Θεματικές Ενότητες

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Εργαστήριο Ι
ΣΑΕ611
15
Βασικός στόχος της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) "ΣΑΕ611 Εργαστήριο Ι"  είναι η απόκτηση γνώσης σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης ασύρματων συστημάτων που λειτουργούν κυρίως σε εσωτερικούς χώρους. Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εξειδίκευση του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας στα πιο κάτω αντικείμενα:
 
•        Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ασύρματων συστημάτων / δικτύων που λειτουργούν κυρίως σε εσωτερικούς χώρους (π.χ. 802.11, κινητή τηλεφωνία, άλλα ασύρματα συστήματα)

•        Χρήση εξειδικευμένων εργαλείων σχεδιασμού ασύρματων δικτύων
 
Μέσω της συνδυασμένης κάλυψης των παραπάνω αντικειμένων, οι φοιτητές αναμένεται να  κατανοήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό και λειτουργία των ασύρματων συστημάτων που αναπτύσσονται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους.

Ανάπτυξη συστήματος 802.11 (Wi-Fi) σε εσωτερικούς χώρους
 
*Να σημειωθεί ότι η Θεματική Ενότητα ΣΑΕ611 διεξάγεται εξ αποστάσεως μέσω της υποδομής εικονικών εργαστηρίων.
Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29