Θεματικές Ενότητες

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Διάχυτη Υπολογιστική
ΣΑΕ 612
10
Στόχοι:

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει καινοτόμες πτυχές των κινητών και διάχυτων υπολογιστικών συστημάτων. Το μάθημα θα παρουσιάσει τις αρχές, τα ερευνητικά προβλήματα και πιθανές χρήσεις των συστημάτων / δικτύων αισθητήρων.


Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στο τέλος του μαθήματος, οι επιτυχόντες φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
 • Περιγράφουν τις αρχές της διάχυτης υπολογιστικής
 • Κατανοούν τις αρχές λειτουργιάς των ασύρματων δικτύων και τις υπηρεσίες που στηρίζονται σε τεχνικές εντοπισμού του χρήστη
 • Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν  τεχνικές και συστήματα ραδιοεντοπισμού των ασύρματων χρηστών

Θέματα:
 • Εισαγωγή στη διάχυτη υπολογιστική
 • Ασύρματες και κινητές επικοινωνίες
 • Τύποι κινητών δικτύων
 • Αρχιτεκτονική κινητών δικτύων
 • Κινητή Τηλεφωνία
 • Ασύρματα δίκτυα υπολογιστών
 • RFID και δίκτυα αισθητήρων
 • Υπηρεσίες βασισμένες στον εντοπισμό των χρηστών και τεχνικές εντοπισμού
 • Κινητικότητα
 • Δίκτυα αισθητήρων και άλλα δίκτυα

Ενδεικτικός κατάλογος ανάγνωσης και παραπομπές:
 • IEEE 802 Wireless Systems, Bernard H. Walke, Wiley, 2006
 • Wireless Information Networks, chapter 13, 2nd Edition, K. Pahlavan, Wiley, 2005
 • G. Coulouris, J. Dollimore and T. Kindberg, Distributed Systems: Concepts and Design, 4th Edi-tion, Addison Wesley, 2005.
 • C. Andersson, GPRS and 3G Wireless Applications, John Wiley & Sons, 2001.
 • U.E. Hansmann, L. Merck, M.S. Nicklous, T. Stober, P. Kahn, M.T. Oszu, P. Valduriez, Perva-sive Computing Handbook, Springer-Verlag, 2001.
 • F. Zhao, L. Guibas, Wireless Sensor Networks: An Information Processing Approach, Morgan Kaufmann, 2004.
 • G. Roussos, Ubiquitous and Pervasive Commerce, Springer SMB, 2005.
 
Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29