Θεματικές Ενότητες

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Επικοινωνιακά Συστήματα
ΣΑΕ 613
10
Στόχοι μαθήματος:

Βασικός στόχος της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) "Επικοινωνιακά Συστήματα" (Communication Systems) είναι η απόκτηση γνώσης στις αρχές, λειτουργία και σχεδιασμό των ασύρματων επικοινωνιακών Συστημάτων 2G, 3G, 4G και 802.11.

Μαθησιακό αποτέλεσμα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να είναι να σε θέση  να:
  • Περιγράφουν θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό ασύρματων κινητών και ευρυζωνικών επικοινωνιακών συστημάτων
  • Περιγράφουν τα διαφορετικά είδη ασύρματων και κυψελοειδών ασύρματων και ευρυζωνικών δικτύων
  • Αναλύουν θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό ασύρματων κινητών και ευρυζωνικών επικοινωνιακών συστημάτων

Ενδεικτικά Θέματα:
  • Ασύρματα επικοινωνιακά συστήματα GSM, UMTS, LTE, 802.11
  • Προϋπολογισμός Ισχύος (Power Budget)
  • Διάδοση ραδιοκυμάτων (Radio wave propagation)
  • Κάλυψη (Coverage)
  • Διαστασιολόγηση (Dimensioning) ασύρματων επικοινωνιακών συστημάτων
  • Χωρητικότητα (Capacity) / Ρυθμαπόδοση (Throughput)

Μέσω της συνδυασμένης κάλυψης των παραπάνω αντικειμένων, οι φοιτητές αναμένεται να  κατανοήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό και λειτουργία των Ασύρματων επικοινωνιακών συστημάτων.

 
Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29