Θεματικές Ενότητες

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ερευνητικές Μέθοδοι
ΣΑΕ 521
10
Στόχοι:

Σκοπός της θεματικής ενότητας ‘Ερευνητικές Μέθοδοι’, είναι να εισαγάγει τον σπουδαστή - νέο ερευνητή - στις διάφορες μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία διεξαγωγής μιας επιστημονικής έρευνας σε όλες τις φάσεις αυτής. Προς αυτό τον σκοπό θα παρουσιαστεί στον σπουδαστή μια γενική επισκόπηση της όλης  ερευνητικής διαδικασίας, με κύριο στόχο να καταστήσει τον σπουδαστή ικανό να προσδιορίσει, να διατυπώσει και να παρουσιάσει  μια ερευνητική πρόταση που να αποτελέσει το θέμα της διπλωματικής του εργασίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες στρατηγικές για να απαντήσουν ερευνητικά ερωτήματα
  • Να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων
  • Να κατανοούν τον τρόπο διεξαγωγής εμπειρικής έρευνα
  • Να αναπτύσσουν  κατάλληλες στρατηγικές έρευνας

 
Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29