Θεματικές Ενότητες

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ασύρματες Επικοινωνίες
ΣΑΕ 610
10
Στόχοι:

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης σε θέματα ασύρματων επικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στη μοντελοποίηση του ασύρματου καναλιού.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
  • Να κατανοούν τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές  σχεδιασμού / ανάπτυξης των ασύρματων δικτύων
  • Να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν λογισμικό μοντελοποίησης του ασύρματου καναλιού και ασύρματων συστημάτων

Θέματα:
  • Ασύρματες επικοινωνίες / κανάλι, αρχές κινητής τηλεφωνίας, traffic, multiple access scheme, duplexing
  • Κεραίες
  • Μοντελοποίηση ασύρματου καναλιού
  • Επίγειες ζεύξεις
  • Δορυφορικές ζεύξεις
  • Macrocells. Microcells, Picocells, Megacells
  • Shadowing, Fading
  • Diversity   
Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29