Θεματικές Ενότητες

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ψηφιακές Επικοινωνίες
ΣΑΕ 511
10
Στόχοι:

Βασικός στόχος της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) "Ψηφιακές Επικοινωνίες" (Digital Communications) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας (ΣΑΕ)”, είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις μεθόδους ψηφιακής διαμόρφωσης (modulation) και αποδιαμόρφωσης (demodulation) στα ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ως προαπαιτούμενο για τον υπολογισμό της επίδοσης των ψηφιακών διαμορφώσεων στο ασύρματο κανάλι. Η Θ.Ε. θα παρουσιάσει επίσης τις βασικές τεχνικές ΜΙΜΟ που χρησιμοποιούνται στα μοντέρνα ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.


Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
 • Περιγράφουν θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές επικοινωνίες και τις μεθόδους διαμόρφωσης / αποδιαμόρφωσης
 • Αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφορετικών μεθόδων διαμόρφωσης / αποδιαμόρφωσης
 • Αναφέρουν τις βασικές τεχνικές ΜΙΜΟ

Θέματα
 • Εισαγωγή στα ψηφιακά επικοινωνιακά συστήματα
 • Μετάδοση δεδομένων
 • Φάσμα εκπομπής
 • Ψηφιακές διαμορφώσεις ASK, FSK, M-FSK, PSK, DPSK, M-PSK, M-QAM
 • Ψηφιακή διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση OFDM
 • Υπολογισμός ισολογισμού ζεύξης
 • Κωδικοποίηση καναλιού
 • Επίδοση Ψηφιακών διαμορφώσεων σε κανάλια με διάλειψη
 • ΜΙΜΟ

Ενδεικτικός κατάλογος ανάγνωσης και παραπομπές
 • Modulation and Coding Techniques in Wireless Communications, 2011, Evgenii Krouk
 • Modulation and Coding for Wireless Communications, Alister Burr
 • Digital Communications , John Proakis 5th edition
 • Fundamentals of Wireless Communication, David Tse
 

 
Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29