Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
H ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ φαίνεται εδώ και των μελών ΣΕΠ εδώ.

Παρακάτω παρατίθενται αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις που προέκυψαν πλήρως ή μερικώς από την δουλειά των φοιτητών του προγράμματος στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής
 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές
 

Samaras T., Hatzakos G., Tan, K., Vold, G. (2019). Centaurea athoa subsp. chelnea. Report 96. Phytologia Balcanica 25 (2) 219-220

Erotokrtou, E, Vogiatzakis I.N. (2019) Landscape linkages for the distribution of the endangered Hierophis cypriensis in Cyprus. Ecologia Mediterranea 45: 31-44

Konstantopoulos K., Miliaresis G., (2018). Unsupervised landslide risk dependent terrain segmentation on the basis of historical landslide data and geomorphometrical indicators. SDRP Journal of Earth Sciences & Environmental Studies 3(2), 386-394, DOI: 10.25177/JESES.3.2.2

Kolios S, Mitrakos S, Stylios C. 2018 Detection of Areas Susceptible to Land Degradation in Cyprus Using Remote Sensed Data and Environmental Quality Indices. Land Degradation & Development.

Ntanos, S., Kyriakopoulos, G.L., Arabatzis, G., Palios, V. and Chalikias, M., 2018. Environmental Behavior of Secondary Education Students: A Case Study at Central Greece. Sustainability, 10(5), p.1663.

Kyriakopoulos, G.L., Arabatzis, G., Tsialis, P. and Ioannou, K., 2018. Electricity consumption and RES plants in Greece: Typologies of regional units. Renewable Energy, 127, pp.134-144.

Arabatzis, G., Kyriakopoulos, G. and Tsialis, P., 2017. Typology of regional units based on RES plants: The case of Greece. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 78, pp.1424-1434.

Zorpas, A. A., & Skouroupatis, A. (2016). Indoor air quality evaluation of two museums in a Subtropical climate conditions. Journal of Sustainable Cities and Environment, 20: 52-60 doi:10.1016/j.scs.2015.10.002

Zorpas, A.A. Pociovălişteanu, M.D., Georgiadou, L. and Voukkali, I. 2015. Environmental and Technical Evaluation of the use of alternative fuels through Multi-criteria Analysis Model. Progress of Industrial Ecology, 10 (1) DOI: http://dx.doi.org/10.1504/PIE.2016.078076

Louca, M., Vogiatzakis, I.N., Moustakas, A. (2015) Modelling the combined effects of land use and climatic changes: coupling bioclimatic modelling with markov-chain cellular automata in a case study in Cyprus. Ecological Informatics 30: 241-249

Zorpas, A. A., Ilia, L. A., Voukkali, I., & Inglezakis, V. (2015). Micropollutants Identification Affecting the Nearby Environment from Highway Runoff: The Case Study of Cyprus Highway. Journal of Chemistry Article ID 301371, 12 pages http://dx.doi.org/10.1155/2015/301371

Zorpas, A.A., Saranti, A. (2015) Multi-criteria analysis of sustainable environmental clean technologies for the treatment of winery wastewater,  International Journal of Global Environment, 15: 151-168

Ntona, E., Arabatzis, G., & Kyriakopoulos, G. L. (2015). Energy saving: Views and attitudes of students in secondary education. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 46, 1-15.
 
Κεφάλια σε συλλογικούς τόμους/βιβλία

Zorpas, A.A., Phinikettou, V. and Voukkali I. (2017). Proposed Rehabilitation method of uncontrolled landfills in insular communities through multi criteria analysis decision tool. In: Alsari, A.A. (Ed), Phytoremediation: Management of Environmental Contaminants, Volume 3&4, Springer

 
Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια

Constantinou E., Sarris D., Manolaki P., Vogiatzakis I.N. (2016) The effects of Ziziphus lotus in improving neighboring plants’ moisture content and ecosystem productivity under drought stress. World Congress Silvopastoral Systems, Evora, 27-30 September

Koumpis, Th., Vogiatzakis I.N. (2016) Modelling Ecosystem Services in Cyprus. European Ecosystem Services Conference, 19-23 September, Antwerp Belgium.

Zorpas, A., M. Demitriou, Ι. Voukkali, M. Doula, «Assessment Of Citizens Knowledge And Behaviour Regarding Household Pharmaceutical Waste», 5th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, 27-30/9/2016, Chania www.hwm.conferences.tuc.gr, oral presentation, pp 329-330  

Zorpas, A., Goudouva, M,  «Water Footprint determination in quarry operations under subtropical climates in insular regions» PREXIII, 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Mykonos island, Greece, | 3rd to 8th of July, 2016, www.pre13.civil.auth.gr, Oral Presentation, pp 6

Maliaraki, T.S., Zorpas A.A. «Carbon Footprint of Olives Groves in the Greek Island Areas»ORBIT, Circular Economy and Organic Waste Management, 10th International Conference on “Circular Economy and Organic Waste” 25-28 of May 2016, Heraklion, Crete, Greece, Oral Presentation, pp 131 (203-212)

Zisimopoulos, V., Zouridaki M., Zorpas A.A. «The implementation of Costa Nostrum standard certification system in Mediterranean Costal Areas under the framework of waste management strategy in subtropical climate» ORBIT, Circular Economy and Organic Waste Management, 10th International Conference on “Circular Economy and Organic Waste” 25-28 of May 2016, Heraklion, Crete, Greece, Oral Presentation, pp 131 (203-212)

Goudouva, M., Zorpas  A.A.  «Quarries Environmental Footprint; The Case Study of Milos Island» 10th International Conference on “Circular Economy and Organic Waste” 25-28 of May 2016, Heraklion, Crete, Greece, Oral Presentation, pp 232-240


Erotokritou E. Vogiatzakis, I.N. (2015) Evaluation of the Importance of Landscape Connectivity for the distribution of  Hierophis cypriensis. 13th International Congress on the Zoogeography and ecology of Greece and Adjacent Regions, 7-11 October, Heraklion Crete.

Sarris D, Iacovou V, Hoch G, Vennetier M, Siegwolf R, Christodoulakis D and Körner C. (2015) Tree mortality in the eastern Mediterranean, causes and implications under climatic change. European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, April 12 – 17

Tsekme, E., Miliaresis, G. Ch. (2015) Terrain, Landcover & Landuse Evaluation of Cyprus From Modern Multi-Temporal Biophysical Imager. 3rd International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment  16-19 March, 2015 - Cyprus

Zisimopoulos, V., Zorpas, A. and Zouridaki, M. 2015. Proposed Certification Standard for the Sustainable Management and Development of Mediterranean Beaches.  4th International Conference on Tourism & Hospitality Management, 19-21 June 2014, Athens, pp 328-347

Καραθανάσης Ν., Κολιός Σ., 2015. Χωρικές μεταβολές σε περιοχή NATURA του νομού Ιωαννίνων την περίοδο 1984-2014 με χρήση δορυφορικών δεδομένων. 1ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και χωρικής ανάλυσης στην γεωργία και το περιβάλλον, 28-29 Μαΐου 2015, Αθήνα.

Zisimopoulos, V., Zorpas, A. and Efthimiadou, S. 2014. Sustainable Beach And Coastal Management In Insular Communities Under Warm Climate Conditions. 11th International Phytotechnologies Conference, Heraklion, Crete, Greece, Sept 30 – Oct 3. Eds, N. Kalogerakis and Th. Manio, pp 373

Zisimopoulos, V. Zorpas, A.A. and Efthimiadou S. 2014. Sustainable Costal Management Model For Mediterranean Areas. Crete 2014, 4th International Conference, Industrial And Hazardous Waste Management, Sep 2-5, Chania, Crete

Zorpas, A.A. and Ilias L. 2014. The Influence Of Highway’s Runoff In The Environment. The Case Study Of Cyprus Highway. 12th  Protection and Restoration of the Environment, June 29 – July 3, Skiathos, Greece, pp 356-363.

Zorpas, A.A and Georgiadou L. 2014. Environmental and Technical Evaluation of the use of alternative fuels. International Conference. "Sustainable Energy Use and Management", that will be held at the International Conference "Constantin Brancusi" University of Targu-Jiu, Romania, on 20th of May, pp 134-138.

Tsangas, M. and Zorpas A.A. 2014. Environmental and Social Evaluation Of Renewable Energy Projects Implemented In Cyprus. 4th International Conference, Industrial And Hazardous Waste Management, Sep 2-5, Chania, Crete.

Tsangas, M. and Zorpas, A. 2014. Social and Environmental Aspects from the Implemented Renewable Energy Parkas (Solar, Air, Biomass) in Cyprus. 1th International Phytotechnologies Conference, Heraklion, Crete, Greece, Sept 30 – Oct 3. Eds, N. Kalogerakis and Th. Manio, pp 357.

Phiniketou, V. and Zorpas A. 2014. Proposed methodology for restoration of uncontrolled landfills in insular communities. 11th International Phytotechnologies Conference, Heraklion, Crete, Greece, Sept 30 – Oct 3. Eds, N. Kalogerakis and Th. Manio,  pp. 171

Saranti, A. and Zorpas A.A. 2013. Multicriteria analysis of advanced oxidation process for the selection of best available techniques for the treatment of winerys waste. 4th International Conference on Small and Decentralized Water and Waste Water Treatment Plants, Eds, Zouboulis A., Kungolos A., Samaras, P. Volos – Grecee , October 25-27, pp 54-59.
 
 
 
 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30