Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων
ΔΠΠ 50
25
Σκόπος
 

Αυτή Θεματική Ενότητα έχει ως σκοπό την εμβάθυνση σε έννοιες οι οποίες είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος. Τα αντικείμενα που θα αναπτυχθούν σε αυτή την θεματική ενότητα προσφέρουν τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις για την περεταίρω εξειδίκευση του σπουδαστή, αναπτύσσοντας παράλληλα την ικανότητα του να αναγνωρίζει τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. 

 

 
Περιεχόμενο
 

Οι αρχές διαχείρισης των φυσικών πόρων, οι υδατικοί πόροι και οι εδαφικοί πόροι, είναι μερικά από τα θέματα που θα αναλυθούν, ως διαστάσεις της περιβαλλοντικής επιστήμης. Παράλληλα σε πιο πρακτικό επίπεδο θα δοθεί έμφαση στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό , στο κλίμα και τις κλιματικές αλλαγές στη Μεσόγειο, στην ολοκληρωμένη γεωργία, στα οικονομικά περιβάλλοντος, στην περιβαλλοντική νομοθεσία & πολιτική, καθώς και στην αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη.

Δείτε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
 

Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31