ΑΥΔ
Το Ερευνητικό Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Telecommunication Systems Research Laboratory) προκηρύσσει μέχρι επτά (7) ΘΕΣΕΙΣ για Διδακτορικές Σπουδές.
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
Το διδακτορικό πρόγραμμα «Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων» έχει ως βασική αποστολή την έρευνα σε θέματα που αφορούν στην Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων.
 
Ερευνητικές Περιοχές/ Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020 θα προσφερθούν μέχρι επτά (7) θέσεις στα γνωστικά αντικείμενα:
 1. Federated Cyber Ranges (Ομοσπονδιακά Cyber Ranges)
 2. Intelligent Cyber Ranges & Cyber Competency building (Έξυπνα Cyber Ranges & Ανάπτυξη Κυβερνο-ικανοτήτων )
 3. Proactive Cyber Defence based on Packet Analysis (Προληπτική Κυβερνοάμυνα βασισμένη σε ανάλυση πακέτων)
 4. Localisation of Social Media users (Εντοπισμός χρηστών κοινωνικών μέσων)
 5. GNSS Spoofing, Detection and Localization (GNSS Spoofing, ανίχνευση και εντοπισμός)
 6. Detection and Localization of wireless users by Emergency Services (Ανίχνευση και εντοπισμός ασύρματων χρηστών από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης)
 7. Detection of malicious UAV (Εντοπισμός κακόβουλων UAV)
 
Προϋποθέσεις Εισδοχής

Οι υποψήφιοι /- ες πρέπει:
 1. να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μάστερ συναφούς ή παραπλήσιου με τις ερευνητικές περιοχές που αναφέρονται πιο πάνω, π.χ. Πληροφορική, Κυβερνοασφάλεια, Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων, Ασύρματες Επικοινωνίες, Τηλεπικοινωνίες κλπ.
 2. να είναι κατά προτίμηση κάτοχοι πτυχίου Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής  με εξειδίκευσή / κατεύθυνση υπολογιστές ή Τηλεπικοινωνίες, Τηλεπικοινωνίες, ή άλλα συναφή με τις ερευνητικές περιοχές πτυχία. Σε περίπτωση που το πτυχίο δεν εμπίπτει στις πιο πάνω κατηγορίες (π.χ. Στρατιωτικές ή άλλες σχολές), η αξιολόγηση θα στηριχτεί στην κατοχή παρεμφερή μεταπτυχιακού τίτλου. 
 3. να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 4. να έχουν καλές γνώσεις προγραμματισμού (π.χ. C, C#, C++, Python, Ruby, Java, Scripting, MATLAB, κλπ)
 5. να είναι σε θέση να έχουν συχνή φυσική παρουσία στο ερευνητικό εργαστήριο Telecommunication Systems Research Lab.
Πριν την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Προγράμματος ή από το info@ouc.ac.cy για τυχόν ερωτήσεις.

Επιπρόσθετα προσόντα για τους υποψήφιους θεωρούνται:
 • Τυχόν δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές
 • Τυχόν συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα
 • Προηγούμενη εργασιακή ή άλλη εμπειρία στα πιο πάνω θέματα.
 • Ειδικά για τα θέματα 5,6,7, εμπειρία σε πλατφόρμες τύπου SDR θα θεωρηθεί ιδιαίτερο πλεονέκτημα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν:
 1. Πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε EUROPASS format
 2. Εάν υπάρχει αναλυτικό κατάλογο δημοσιεύσεων  ή και συμμέτοχης σε ερευνητικά προγράμματα
 3. Πλήρης ερευνητική πρόταση μέχρι 2000 λέξεις που να περιλαμβάνει:
 • Τίτλο θέματος συναφή με τα υπό ανάρτηση θέματα
 • Δήλωση ενδιαφέροντος
 • Σκοπός διδακτορικής διατριβής ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Ερευνητικό πλαίσιο / ερευνητικά ερωτήματα
 • Σύντομη ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος
 • Προσδοκόμενα αποτελέσματα
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διατριβής
 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 
Υποψήφιοι που δεν θα καταθέσουν πλήρη δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στο σημείο 1-3 δεν θα αξιολογούνται.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για έναρξη σπουδών κατά το εαρινό (Β) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 11 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 13 Νοεμβρίου 2018 και για έναρξη σπουδών το χειμερινό εξάμηνο (Α) του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 υποβάλλονται από τις 14 Νοεμβρίου 2018 έως τις 6 Μαΐου 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL
 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €1350 για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα ακαδημαϊκά έτη από την εγγραφή σε διδακτορικό πρόγραμμα, και σε €675 ανά έτος, για τα υπόλοιπα έτη, μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του διδακτορικού, που είναι τα οκτώ (8) έτη.

Το Συμβούλιο του ΑΠΚΥ κατά την 12η Συνεδρία του (ημερ. 20/12/2018) αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (μέχρι δηλαδή τη 10η Ιουλίου 2019).
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31