ΑΥΔ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Δικανική Υπολογιστών και Δικτύων
ΑΥΔ 521
10
Στόχοι μαθήματος:
 
Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση θεμάτων δικανικής υπολογιστών και δικτύων και η κατανόηση της διαδικασίας αντιμετώπισης των περιστατικών. Το μάθημα θα παρέχει στους αναγνώστες τις θεωρητικές βάσεις και τις πρακτικές δεξιότητες για την ανίχνευση των περιστατικών τον χαρακτηρισμό τους, τη συλλογή δεδομένων σε πολλαπλά λειτουργικά συστήματα, την ανάλυση των δεδομένων και πιθανές ενέργειες αποκατάστασης.
 
Μαθησιακό Αποτέλεσμα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι να σε θέση  να,
 
 • Κατανοούν τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της δικανικής υπολογιστών και δικτύων
 • Κατανοούν τι συνιστά ένα περιστατικό ασφάλειας σε υπολογιστές και δίκτυα
 • Αναπτύσσουν διαδικασίες προετοιμασίας πριν από το περιστατικό
 • Είναι εξοικειωμένοι με την ανίχνευση περιστατικών και τις διαδικασίες χαρακτηρισμού τους
 • Κατανοούν τη συλλογής δεδομένων και τη διαδικασία ανάλυσης δεδομένων
 • Αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν ρεαλιστικά σχέδια αποκατάστασης
 
 
Ενδεικτικά Θέματα:
 • Ρεαλιστικά Περιστατικά & Διοίκηση : τι αποτελεί ένα περιστατικό, περιπτωσιολογικές μελέτες, ασφάλεια υπολογιστών - συμβάν, Διαδικασία απόκρισης
 • Προετοιμασία πριν το συμβάν
 • Ανίχνευση Περιστατικών και χαρακτηρισμός τους
 • Συλλογή δεδομένων
 • Μεθοδολογία Ανάλυσης
 • Συστήματα Windows
 • Mac OS X / Συστήματα Linux
 • Διερεύνηση Εφαρμογών
 • Malware
 • Συγγραφή Έκθεσεων
 • Αποκατάσταση
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
 • Incident Response & Computer Forensics, Third Edition, 2014
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30