ΑΥΔ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Δίκτυα Επικοινωνιών
ΑΥΔ 513
10
Στόχοι μαθήματος: 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαφορετικών τύπων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και η χρήση τους. Το μάθημα σκοπεύει να καλύψει αρχές λειτουργιάς και  σχεδιασμού.

Μαθησιακό αποτέλεσμα/ Learning outcomes:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι να σε θέση  να αξιολογούν θέματα που άπτονται τον  σχεδιασμό και λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.


Ενδεικτικά Θέματα:
•    Επικοινωνίες υπολογιστών, δεδομένα και το διαδίκτυο
•    Πρωτόκολλα αρχιτεκτονικής και  TCP/IP
•    Μετάδοση δεδομένων
•    Κωδικοποίηση δεδομένων
•    Πολυπλεξία
•    Μεταγωγή πακέτου, δρομολόγηση
•    Ασύρματα δίκτυα - Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
•    Τοπικά και Δίκτυα Ευρείας περιοχής
•    Πρωτόκολλα μεταφοράς
•    Ασφάλεια δικτύου

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
•    Data and Computer Communications, 8th Edition, 2007, William Stallings
•    Wireless Communications and Networks, 2nd Edition, 2005 William Stallings
•    Wireless Communications and Networking, 2007, Vijay K. Garg
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30