ΑΥΔ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος "Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων" είναι η προαγωγή των αρχών που διέπουν την ασφάλεια υπολογιστών, την ασφαλή λειτουργία των δικτύων και την ασφάλεια κυβερνοχώρου (Cybersecurity).
 
Το Πρόγραμμα καλύπτει τις αρχές σχεδιασμού των επικοινωνιακών δικτύων, τη δικανική (Forensic) υπολογιστών και δικτύων, την ασφάλεια υπολογιστών, δικτύων και κυβερνοχώρου, θέματα κρυπτογραφίας, θέματα ασφάλειας σε ασύρματα δίκτυα καθώς και θέματα που διέπουν τη Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας σε Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα. Το Πρόγραμμα  διδάσκει εκείνες τις εξειδικευμένες γνώσεις, που απαιτούνται για το σχεδιασμό ασφαλών συστημάτων και δικτύων.

Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που θα αποκτήσουν, μέσα από τα εξειδικευμένα εικονικά εργαστήρια ασφάλειας υπολογιστών, δικτύων και κυβερνοχώρου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση των εικονικών εργαστηρίων δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών εφόσον η πρόσβαση σε αυτά είναι εξ αποστάσεως. Κατά τη χρήση των εικονικών εργαστήριων, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν ρεαλιστικά με πραγματικά εργαλεία που σχετίζονται με την ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων μέσω του υπολογιστή τους, ή της έξυπνης συσκευής τους. Οι φοιτητές παραδίδουν εργασίες βασισμένες στις εργαστηριακές ασκήσεις, για τις οποίες βαθμολογούνται. 
 
Ως μέρος του Προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορέσουν επίσης να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις διάφορες τεχνικές έρευνας και να αναπτύξουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες που θα χρειαστούν για τη διεκπεραίωση της Διατριβής Μάστερ.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS

90 ECTS


ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το ΜΠΣ "Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων" προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα.


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο Υποχρεωτικές / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Συν-απαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
Ώρες ECTS
ΑΥΔ 513 Δίκτυα Επικοινωνιών 1 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΑΥΔ 620 Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 1 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΑΥΔ 621 Κρυπτογραφία 1 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΑΥΔ 521 Δικανική Υπολογιστών και Δικτύων 2 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΑΥΔ 622 Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 2 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΣΑΕ 521 Ερευνητικές Μέθοδοι 2 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΑΥΔ701Α Διατριβή Μάστερ Ι 3 Υποχρεωτική ΑΥΔ513, ΑΥΔ620, ΑΥΔ621, ΣΑΕ521 ΑΥΔ521, ΑΥΔ622 375 - 450 10
ΑΥΔ701Β Διατριβή Μάστερ ΙΙ 3 Υποχρεωτική ΑΥΔ513, ΑΥΔ620, ΑΥΔ621,  ΣΑΕ521, ΑΥΔ622 ΑΥΔ701Α 375 - 450 20
Σύνολο 2250-2700 90


 


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Κάτοχος πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Σε όσους ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα της ασφάλειας υπολογιστών και δικτύων.
 • Φοιτητές με πρώτο πτυχίο πληροφορικής, τεχνολογίας, μηχανικής, μαθηματικών, φυσικής αλλά και άλλων ειδικοτήτων.
 • Εργαζόμενοι σε ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
 • Εργαζόμενοι σε κυβερνητικά τμήματα.
 • Εκπαιδευτές και σύμβουλοι τηλεπικοινωνιών.
 • Διευθυντικά στελέχη.
 • Άτομα τα οποία προσανατολίζονται σε αλλαγή καριέρας.


ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι απόφοιτοι του ΜΠΣ "Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων" μπορούν να αξιοποιήσουν τον τίτλο σπουδών τους, μεταξύ άλλων, σε εταιρείες τεχνολογίας, πληροφορικής, κινητής τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιών, σε συμβουλευτικούς οίκους, σε κυβερνητικές υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία υπολογιστών και δικτύων.


ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων» ανέρχονται στο συνολικό ποσό των €5400. Τα δίδακτρα της κάθε εξαμηνιαίας Θεματικής Ενότητας είναι €675 και τα δίδακτρα για τη διατριβή Μάστερ είναι €1350. Ο φοιτητής καταβάλλει ετησίως ποσό διδάκτρων ανάλογο μετις επιλογές του.

Το Συμβούλιο του ΑΠΚΥ κατά την 12η Συνεδρία του (ημερ. 20/12/2018) αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (μέχρι δηλαδή τη 10η Ιουλίου 2019).


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Με καταληκτική ημερομηνία την 6η Μαΐου 2019, άρχισε στις 20 Δεκεμβρίου 2018, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 6 Μαΐου 2019, μόνο ηλεκτρονικά, στον σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions
 • να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΚΥ στο +357 22411600/711 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy


Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29