Βογιατζάκης Γιάννης
ΔΕΠ
Καθηγητής
Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
Είμαι Αναπληρωτής Καθηγητής Προστασίας Περιβάλλοντος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚυ). Πριν έρθω στο ΑΠΚυ κατείχα θέσεις και ανέπτυξα ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα στα Πανεπιστήμια Reading (Αγγλία), Cagliari (Ιταλία) και Ιωαννίνων (Ελλάδα). Διατέλεσα ερευνητικός συνεργάτης του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων και σύμβουλος των διεθνών οργανισμών UNEP PAP/RAC και UNIDO. Κατέχω διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική Γεωγραφία, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Οικολογία Βλάστησης και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ακαδημαϊκή Πρακτική από το Πανεπιστήμιο Reading, καθώς και πτυχίο Δασοπονίας από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Καβάλας. Είμαι μέλος της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας, της Βρετανικής Εταιρείας Οικολογίας, της Διεθνούς Ένωσης Οικολογίας Τοπίου, και της Διεθνούς Ένωσης Επιστήμης της Βλάστησης. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την βιογεωγραφία των Μεσογειακών νήσων και βουνών, πρόβλεψη χαρτογράφησης βλάστησης και βιοτόπων με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και τηλεπισκόπησης, οικολογία τοπίου και αξιολόγηση τοπίου, την αποτελεσματικότητα των προστατευόμενων περιοχών. Η έρευνα μου έχει χρηματοδοτηθεί από το 6ο και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα προγράμματα LIFE+, INTERREG και από Υπουργεία και Κυβερνητικές Υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Βιογραφικό Σημείωμα (εξωτερικό αρχείο)

  Στοιχεία Επικοινωνίας

0035722411933
0035722411601
Λευκωσία Κύπρος Τ.Θ. 24801, 1304
Δευτέρα 16:00 - 20:00
http://www.ouc.ac.cy/web/ioannisvogiatzakis