Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες

Oι θετικές και εφαρμοσμένες επιστήμες αποτελούν οδηγό ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογίας, στοιχεία απαραίτητα στη διαμόρφωση και εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας. Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (ΣΘΕΕ) του ΑΠΚΥ προσφέρει καινοτόμα Προγράμματα Σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Μάστερ και διδακτορικό) στους τομείς των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος, Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική, Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας, Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων, Cognitive Systems, Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα και Sustainable Energy Systems.

 
Τα προαναφερθέντα Προγράμματα είναι πλήρως συμβατά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και έχουν χαρακτηριστικά νέων κλάδων: ξεκίνησαν ως ερευνητική εξειδίκευση και σήμερα αποτελούν επιστημονικά, τεχνολογικά και επαγγελματικά αυτόνομα γνωστικά πεδία που εκπαιδεύουν επιστήμονες επαρκώς καταρτισμένους για να αντιμετωπίσουν τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις στην επιστήμη.

Προγράμματα Σπουδών της ΣΘΕΕ προσφέρονται και στην αγγλική γλώσσα, με στόχο την προαγωγή της έρευνας, τη προσέλκυση ξένων φοιτητών και τη διάκριση και προβολή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στον Ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνή χώρο.

Στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δεν βρέθηκε πρόσφατο περιεχόμενο
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31